Designer
Team

A team of thinkers and designers.

Nice to meet you.

Uran Wang

Paolo Cesaretti

Jack Song

Moly Wang

Christina Wang

Emma Han

Jam Wu

Kun Diao

Talia Zhang

Sieh Zhang

Alice Han

Eoin Marsh

Xintong

Suru Zhang

Bailey Miao

Brian Li